Fiberinfo augusti

Blåsning

Äntligen har PEAB börjat blåsa fiber och de har redan klara med Väderlanda och några fastigheter i City. Därefter forsätter de i Torp och Holmåkra/Bosatorp.

De börjar med att blåsa stamnät och fiber fram till varje hus innan det är dags för installation.

Varje fastighet meddelas löpande när det är dags för installation. PEAB kommer meddela ca tio dagar i för väg. Mer information om detta kommer efter hand.

Kvarlämnat material

Om det finns material som ligger kvar efter grävningen, är vi tacksamma om alla vill köra upp det till sågen vid Spritagård så kommer vi se till att det tas om hand.

Med vänlig hälsning,

/Styrelsen

Inbetalning, grävning och blåsning

Inbetalning

Först vill vi påminna er som inte har betalt in den sista inbetalningen att detta ska vara gjort senast den 1 juni 2014. Alla kommer framöver att få en faktura vilken fungerar som slutavräkning och kvitto på hela beloppet.

Information om grävning och blåsning

Grävningen går framåt och vi hoppas att allt kommer vara klart inom de närmaste veckorna. Det som återstår är grävningen ut med väg 122 samt utmed Kåramåla-vägen.

Planen var att så snart allt var grävt skulle PEAB påbörja blåsningen. Det var från början sagt att det skulle ske i slutet av sommaren. Sedan fick vi besked om att de skulle komma igång tidigare vilket vi har informerat er om och bett alla bli klara med sina egna förberedelser snarast för att inte försena detta.

Tyvärr har vi nu fått besked av PEAB att de inte har möjlighet att komma igång med arbetet före sommaren. Vi beklagar givetvis detta men det är inget vi har möjlighet att ändra på. Så vi planerar återigen att påbörja blåsningen efter sommarledigheten.

Med vänlig hälsning,

/Styrelsen

Fiberblåsning på gång

Grävningen går framåt i city/vedkärrs-delen och PEAB har meddelat att de kommer börja blåsa fibern i slutet av maj. Det är därför hög tid att ordna de sista förberedelserna inför detta.

Här kommer en check-lista:

  • Att alla har grävt ner slang fram till huset. Lämna den sista biten (ca 1 meter) öppen så att det blir lättare för installatörerna att arbeta med slangen.
  • Att ni har borrat ett 12 mm hål där fibern ska gå in. Hålet skall vara i 30-45 graders vinkel (för att undvika fukt och få rätt böjning på fibern.) Om ni har särskilda önskemål och därför behöver extra fiber in i huset ange detta och tejpa fast det på slangen och meddela även er områdesansvarige.
  • När installatörerna blåser fibern fram till ert hus kommer de lämna den liggande utanför innan de för in den och fäster den på insidan.
  • VIKTIGT! Låt fibern vara! Den är skör och tål inte att böjas hur som helst. Se till att inga hundar eller barn kommer åt den. Det är också viktigt att ni inte har anslutit röret in i huset då detta försvårar för installatörerna som då inte kan komma åt fibern när de blåser om ni inte är hemma.
  • Nästa steg är att installatörerna ansluter fiberjacket i varje hus. Peab kommer meddela när de kommer hem till er på samma sätt som andra hantverkare: dag och ungefärlig tid då ni måste vara hemma eller då någon kan släppa in dem.
  • Därefter ska fibern anslutas i andra änden innan den kontrolleras så att den fungerar som det är tänkt. Vid behov kommer de behöva komma åt fiberjacket som ovan.

När detta är klart kan kommer ni kunna börja använda ert nya internet!

Peabs folder som förklarar allt detta finns här.

 

 

Inbetalningar Nöbbele Fiber

Jag  har  gjort ett ett mejl-utskick med information om inbetalningar för fiberprojektet.

Har ni inte fått utskickat får ni gärna höra av er. Det kan bero på att vi inte har er adress, felskrivningar eller allt för aggressiva mejl-filter.

Insatsbetalningar

Filen finns även här och på facebook-gruppens sida här.

/andreas