Flytt av alla fiberkunder till Wexnets nya nät v13

Nu är det dags, nästa vecka ska vi flyttas över till Wexnets nya nät. Tänk på att flytten till det nya nätet innebär en kortare störning under dagtid. Utrustningen går automatiskt igång igen efter ett par timmar. Vill man komma igång tidigare kan man starta om sin utrustning.

http://wexnet.se/2015/03/20/foljande-adresser-flyttas-till-det-nya-natet-vecka-13/

Fibernytt 21 dec 2014

Här kommer lite information om vad som sker i närtid.

1. Återbetalning på gång !
Det har gått så bra i fiberprojektet att vi har lyckats komma ner till en kostnad under det inbetalade beloppet. Nettokostnaden i de olika föreningarna hamnar på ca 20.000 kr.

Lägsta privata insats som får tillämpas när man får bidrag från Länsstyrelsen är just 20.000 kr och det tycker vi är jättekul att vi hamnar på den nivån

För att bidraget från Länsstyrelsen inte ska riskera att minskas kommer vi att återbetala den del av din insats som inte går åt för att täcka de faktiska kostnaderna. Detta sker nu i dagarna eftersom det måste ske innan projektet är avslutat.

Vi återbetalar nu 3.900 – 4.000 kr för varje anslutning

OBS! Vi ber Dig kontrollera att pengarna har kommit till det konto som Du angett till oss. Om Du INTE har fått pengarna till årsskiftet ber vi dig maila till peter.grahn@willo.seså att vi får kolla upp transfereringen.

2. Ev ny mindre inbetalning efter årsskiftet
Vi vill reservera oss för att det kan bli kostnader som kan uppkomma efter årsskiftet.

Det är först när projektet är slutredovisat till Länsstyrelsen som vi har den slutligt fastställda kostnaden för varje anslutning.
Vår uppfattning i nuläget är att den inbetalning som i så fall blir aktuell är betydligt mindre än den återbetalning som vi nu gör. Bedömningen är att eventuell ny inbetalning ligger i intervallet 100-1000 kr.

3. Nu är alla anslutningar klara!
Vår uppfattning är att många redan har aktiverat sina anslutningar. Men det finns nog en och annan som kan känna lite frustration kring såväl vilka tjänster man ska välja, liksom att helt enkelt få det att tekniskt funka på bästa sätt.

Mitt råd är att inte ha mer bråttom än vad Du känner Dig bekväm med. Dessutom tror jag Du ska se till att fixa med det när Du har tillgång till någon form av support. Annars kan adrenalinet rinna till.

Dessutom har ju Wexnet meddelat att man har olika former av störningar som kan påverka din anslutning fram till i februari. Man genomför nu en omfattande uppgradering av sitt nät fram till dess för att öka kvalitén och stabiliteten i sitt nät. Min egen anslutning fungerar mycket bra men än så länge har jag bara aktiverat min Internetanvändning. Telefoni och TV får vänta lite.

4 .Byta idéer med varandra
Vi ska efter årsskiftet också försöka komma med någon form av tips och idéer kring hur olika medlemmar har valt att lösa sitt användande. På så sätt kanske man kan få nya idéer eller helt enkelt få bekräftat att andra gjort ungefär likadant.

Styrelsen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt Fiberår!

gm Peter Grahn, ordf

Fibernytt 10 december

Kära fibervänner!

Ett par punkter som vill vill informera om:

Viss återbetalning av insats
Det har gått bra i fiberprojektet och vi har lyckats komma till en kostnad under det inbetalade beloppet. Det tycker vi känns kul. För att bidraget från Länsstyrelsen inte ska riskera att minskas återbetalar vi den del av din insats som inte går åt för att täcka de faktiska kostnaderna.Detta har vi även informerat om i tidigare utsänt mail.

Vänligen meddela snarast det kontonummer inkl clearing nr som Du vill att vi ska återbetala pengarna till.
Maila det till andreas@grugiel.net

Nöbbele Fiber medverkar på Julmarknaden 14 dec (Sockenstugan)
Vi kommer att finnas på plats för att svara på frågor som Du har kring föreningens arbete, frågor kring kommande debiteringar, tekniska frågor, vad ska jag välja för operatör osv…

Vi kan säkert inte svara på allt men välkommen att ställa de frågor Du har Andreas Grugiel och undertecknad kommer att finnas på plats.

Wexnet har meddelat att de har fått stabilitet i sitt fibernät
Så här lyder informationen vi fått från Wexnet:
”Helgens omkonfigurationer i nätet verkar fått avsedd verkan, och vi har nu åter öppnat upp möjligheten att aktivera sina tjänster. Detta innebär att både klara förbindelser och de som återstår hos er kommer att driftsättas i takt med att inkopplingarna och mätningarna blir klara. Vi har dock några återstående omkopplingar att göra i nätet som kommer innebära kortare avbrott. De skall göras under kontrollerade former under lågtrafiktid, och kommer aviseras i förväg på www.wexnet.se

Debitering av fiberanslutning för de medlemmar som aktiverar sig
Efter årsskiftet kommer vi att påbörja den fakturering till medlemmarna som avser fiberanslutning till Wexnet. Detta sker i form av en ”Byanätsavgift”

Wexnet fakturerar fiberföreningarna och resp förening börjar sedan debitera sedan sina medlemmar i takt med att de aktiverar sig. Mer information kring detta kommer såväl via mail som på kommande årsmöten.

Fortsatt arbete för styrelse och områdesansvariga
Styrelsen och områdesansvariga har fortfarande en hel del frågor att jobba med så jag ser gärna att ni hejar på och ger ryggdunkar när vi nu går in i slutspurten på detta projekt.

Kommande årsmöten
På kommande årsmöten som vi prel kommer att hålla i feb/mars kommer vi att informera mer om projektets genomförande/utfall och hur vi fortsätter att drifta nätet.

Tillsammans bygger vi en levande och attraktiv landsbygd!
Bästa fiberhälsningar,
Peter Grahn, ordf

Fibernytt 5 november 2014

Hej alla fibermedlemmar!

Vi närmar oss nu att vi ska gå i mål med projektet ! KUL!
Som vi har sagt hela tiden måste vi se till att hela projektet är färdigt till årsskiftet Och så blir det! Även om vi gärna hade sett att det blivit lite större marginal

Hur ligger vi till och vad händer de närmaste veckorna?

Efter denna veckan är ca 100 hushåll anslutna. Huvudsakligen kan vi säga att detta är Väderlanda, Torp, Nöbbele samhälle, Orraryd, Holmåkra och Bosatorp

Nu går arbetet vidare för att ansluta ca 100 hushåll till!
Under de kommande veckorna sker arbetet med att ansluta fastigheter i följande områden:

v 47/48: Vedkärrsvägen upp till Solvalla, Bolsgård, Skottsdal
v 49: Änganäs, Kåramåla, Kåralycke, Högahult
v 50: Kärr, Ryd, Broaryd, Ladö, Bodaholm, m fl
v 51: Genestorp, Lönneberg, Sparvelund, m fl

(Veckoangivelsen är ungefärlig och ska ses som en indikation på hur Du kommer att bli kontaktad)

Veckan innan det är dags blir du kontaktad av din områdesansvarige som skickar ut ett schema för hur fastigheterna blir bokade för besök. Om tiden inte passar kan Du själv ta initiativ och byta tid med någon annan fastighetsägare. Eller får någon vän/granne hjälpa till med nycklar/upplåsning. Det är ca 7 fastigheter inbokade per dag.

När alla i ditt område blivit inkopplade får alla sedan ett kort återbesök på ca 15 minuter där man mäter upp att din anslutning fungerar.

Fortsatt arbete för styrelse och områdesansvariga

Styrelsen och områdesansvariga har fortfarande en hel del frågor att jobba med så jag ser gärna att ni hejar på och ger ryggdunkar när vi nu går in i slutspurten på detta projekt.

Tillsammans bygger vi en levande och attraktiv landsbygd!

Bästa fiberhälsningar Peter Grahn, ordf

Information vid val av operatörer

På Wexnets portal (www.wexnet.net) kan man välja operatör och andra tjänster genom att följa instruktionerna.

Det finns möjlighet att behålla Telia som operatör för de som vill både gällande internet och telefoni, men detta går inte att göra via hemsidan. Ta då i stället kontakt med Eva Nilsson hos Telia på Storgatan i Växjö och prata med henne om detta.

VIKTIGT! Om man vill behålla sitt befintliga hemnummer så måste man be sin tilltänkta operatör om så kallad ”Portning av telefonnummer”. Då sköter de allt med att flytta över ert telefonnummer till fiberanslutningen.

Nyheter från Nöbbele Fiber, september 2014

Hej alla fibermedlemmar!

Jag tycker att det känns härligt att vi nu börjar närma oss målet i detta stora byaprojekt.

Det är många som bidragit med många timmar ideellt arbete och jag vill passa på att tacka för alla goda insatser så här långt. En stor eloge till alla som bidragit.

Lägesbeskrivning

Schaktning:
Nu har vi grävt färdigt alla sträckor och det blev drygt 7 mil . Eftersom vi bor i steniga Småland har vi givetvis stött på en del svårigheter under resan men på det hela taget har det ändå gått bra.

Blåsning:
Vi har blåst färdigt stamledningar och serviser in till husen i Väderlanda, Torp, Holmåkra, Bosatorp och Nöbbele samhälle inkl Vedkärrsvägen.

Denna veckan fortsätter vi söderut mot Högahult och Kåramåla. Därefter fortsätter vi österut mot Kärr, Ryd osv. Genestorp ska vi också hinna med till slut.

Skarvning/Montering i husen:
Vi har gjort färdigt 29 hus i Väderlanda och i riktning därifrån mot Nöbbele samhälle. Vi fortsätter sedan att göra dessa hus helt färdiga och klara för driftssättning de närmaste veckorna. När detta sker bokar vi upp tider med fastighetsägarna.

Efter Väderlanda går vi vidare mot Torp och därefter kommer Nöbbele samhälle, Holmåkra, Bosatorp osv. Vi följer i stort sett samma schema som vi utför blåsningen.

Aktivering:
Noden är driftsatt och alla adresser inlagda så när PEAB är klar med jobbet i huset och gjort sin avslutande mätning samt kopplat in i noden (sker oftast samma dag) kan man starta upp sitt abonnemang.

Starta abonnemanget gör man antingen genom sk självaktivering, anslut datorn till switchen och starta webbläsaren och följ texten på skärmen eller beställer man direkt hos tjänsteleverantören. På www.wexnet.se finns hela utbudet, med kompletterande information.

Behövs teknisk support går det bra att kontakta Wexnet på tfn 0470-70 33 33 eller wexnetsupport@wexnet.se (telefontid vardagar under kontorstid). Tjänsteleverantörerna hjälper också till. Wexnets folder om detta finns här.

Ingen startavgift tas ut och nätavgiften går till föreningen.

När är allt klart?

Vi gör idag bedömningen att alla bör ha fått fibern inkopplad i huset under 1:a halvan av november.

Ekonomin

Innan årsskiftet kommer Du att få en slutfaktura från din förening. Om kostnaderna överstiger vad Du redan betalt in får du betala in en slutlikvid. Om kostnaderna inte uppgår till vad Du redan har betalt in får Du en återbetalning. Mer information kring denna fråga kommer att lämnas vid ett kommande möte som vi bjuder in alla medlemmar till.

På vår hemsida www.nobbele.se kommer vi att informera om hur projektet fortskrider. Med vänlig hälsning från Nöbbeles Fiberföreningar

Peter Grahn, ordförande