Nöbbele Fritidsgård

Hej!

Nu har fritidsgården i Aktivitetshuset kommit igång. Det är roligt att så många kommit.

Fritidsgården har öppet  varje torsdag mellan 18-21 fram till Lucia (den 8/12).
Alla barn i årskurs 1-9 är välkomna!

Vi behöver också hjälp av er föräldrar att bemanna fritidsgården. Anmälan görs till Andreas Grügiel via NÖFF på Facebook eller sms till 070-820 31 86. Listan på datum finns här.

Mvh
/Nöbbele Föräldraförenings styrelse

Ny e-post Nöbbele Fiber

Vi har bytt e-post för fiberfakturorna. Detta har gjort att många av mejlen inte har kommit fram utan blivit markerade som spam.

Har ni inte fått den senaste fakturan? Kontrollera om den blivit sorterad som skräppost. Hittar ni ändå inte fakturan så var vänliga och hör av er.

Tidigare skickades fakturorna från Görans privata mejl och kommer från och med nu att  skickas från fiber@nobbele.se.

 

Invigning av Nöbbeles Aktivitetshus

Lördagen den 12 mars mellan klockan 11:00-13:00 håller vi öppet hus. Välkommen att gå husesyn i vårt nya aktivitetshus.

Lite uppdateringar kring byggnationen:

  • Torsdag den 3 mars kommer brandsyn att göras.
  • Måndagen den 7 mars sker slutbesiktning av aktivitetshuset.

Aktivitetshuset kommer att stå färdigt till invigningen för att sedan successivt fyllas på med planerade aktiviteter såsom gym, fritidsgård, luftgevärsskytte mm, under hela 2016.

Flytt av alla fiberkunder till Wexnets nya nät v13

Nu är det dags, nästa vecka ska vi flyttas över till Wexnets nya nät. Tänk på att flytten till det nya nätet innebär en kortare störning under dagtid. Utrustningen går automatiskt igång igen efter ett par timmar. Vill man komma igång tidigare kan man starta om sin utrustning.

http://wexnet.se/2015/03/20/foljande-adresser-flyttas-till-det-nya-natet-vecka-13/

Fibernytt 21 dec 2014

Här kommer lite information om vad som sker i närtid.

1. Återbetalning på gång !
Det har gått så bra i fiberprojektet att vi har lyckats komma ner till en kostnad under det inbetalade beloppet. Nettokostnaden i de olika föreningarna hamnar på ca 20.000 kr.

Lägsta privata insats som får tillämpas när man får bidrag från Länsstyrelsen är just 20.000 kr och det tycker vi är jättekul att vi hamnar på den nivån

För att bidraget från Länsstyrelsen inte ska riskera att minskas kommer vi att återbetala den del av din insats som inte går åt för att täcka de faktiska kostnaderna. Detta sker nu i dagarna eftersom det måste ske innan projektet är avslutat.

Vi återbetalar nu 3.900 – 4.000 kr för varje anslutning

OBS! Vi ber Dig kontrollera att pengarna har kommit till det konto som Du angett till oss. Om Du INTE har fått pengarna till årsskiftet ber vi dig maila till peter.grahn@willo.seså att vi får kolla upp transfereringen.

2. Ev ny mindre inbetalning efter årsskiftet
Vi vill reservera oss för att det kan bli kostnader som kan uppkomma efter årsskiftet.

Det är först när projektet är slutredovisat till Länsstyrelsen som vi har den slutligt fastställda kostnaden för varje anslutning.
Vår uppfattning i nuläget är att den inbetalning som i så fall blir aktuell är betydligt mindre än den återbetalning som vi nu gör. Bedömningen är att eventuell ny inbetalning ligger i intervallet 100-1000 kr.

3. Nu är alla anslutningar klara!
Vår uppfattning är att många redan har aktiverat sina anslutningar. Men det finns nog en och annan som kan känna lite frustration kring såväl vilka tjänster man ska välja, liksom att helt enkelt få det att tekniskt funka på bästa sätt.

Mitt råd är att inte ha mer bråttom än vad Du känner Dig bekväm med. Dessutom tror jag Du ska se till att fixa med det när Du har tillgång till någon form av support. Annars kan adrenalinet rinna till.

Dessutom har ju Wexnet meddelat att man har olika former av störningar som kan påverka din anslutning fram till i februari. Man genomför nu en omfattande uppgradering av sitt nät fram till dess för att öka kvalitén och stabiliteten i sitt nät. Min egen anslutning fungerar mycket bra men än så länge har jag bara aktiverat min Internetanvändning. Telefoni och TV får vänta lite.

4 .Byta idéer med varandra
Vi ska efter årsskiftet också försöka komma med någon form av tips och idéer kring hur olika medlemmar har valt att lösa sitt användande. På så sätt kanske man kan få nya idéer eller helt enkelt få bekräftat att andra gjort ungefär likadant.

Styrelsen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt Fiberår!

gm Peter Grahn, ordf

Fibernytt 10 december

Kära fibervänner!

Ett par punkter som vill vill informera om:

Viss återbetalning av insats
Det har gått bra i fiberprojektet och vi har lyckats komma till en kostnad under det inbetalade beloppet. Det tycker vi känns kul. För att bidraget från Länsstyrelsen inte ska riskera att minskas återbetalar vi den del av din insats som inte går åt för att täcka de faktiska kostnaderna.Detta har vi även informerat om i tidigare utsänt mail.

Vänligen meddela snarast det kontonummer inkl clearing nr som Du vill att vi ska återbetala pengarna till.
Maila det till andreas@grugiel.net

Nöbbele Fiber medverkar på Julmarknaden 14 dec (Sockenstugan)
Vi kommer att finnas på plats för att svara på frågor som Du har kring föreningens arbete, frågor kring kommande debiteringar, tekniska frågor, vad ska jag välja för operatör osv…

Vi kan säkert inte svara på allt men välkommen att ställa de frågor Du har Andreas Grugiel och undertecknad kommer att finnas på plats.

Wexnet har meddelat att de har fått stabilitet i sitt fibernät
Så här lyder informationen vi fått från Wexnet:
”Helgens omkonfigurationer i nätet verkar fått avsedd verkan, och vi har nu åter öppnat upp möjligheten att aktivera sina tjänster. Detta innebär att både klara förbindelser och de som återstår hos er kommer att driftsättas i takt med att inkopplingarna och mätningarna blir klara. Vi har dock några återstående omkopplingar att göra i nätet som kommer innebära kortare avbrott. De skall göras under kontrollerade former under lågtrafiktid, och kommer aviseras i förväg på www.wexnet.se

Debitering av fiberanslutning för de medlemmar som aktiverar sig
Efter årsskiftet kommer vi att påbörja den fakturering till medlemmarna som avser fiberanslutning till Wexnet. Detta sker i form av en ”Byanätsavgift”

Wexnet fakturerar fiberföreningarna och resp förening börjar sedan debitera sedan sina medlemmar i takt med att de aktiverar sig. Mer information kring detta kommer såväl via mail som på kommande årsmöten.

Fortsatt arbete för styrelse och områdesansvariga
Styrelsen och områdesansvariga har fortfarande en hel del frågor att jobba med så jag ser gärna att ni hejar på och ger ryggdunkar när vi nu går in i slutspurten på detta projekt.

Kommande årsmöten
På kommande årsmöten som vi prel kommer att hålla i feb/mars kommer vi att informera mer om projektets genomförande/utfall och hur vi fortsätter att drifta nätet.

Tillsammans bygger vi en levande och attraktiv landsbygd!
Bästa fiberhälsningar,
Peter Grahn, ordf